Για να μπορεί ο σκύλος να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των καθηκόντων προστασίας, στις απαιτήσεις ενός κυναθλήματος ή σε άλλες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, θα πρέπει να έχει μια σωστή βασική εκπαίδευση, καθώς επίσης να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σκύλου και ιδιοκτήτη.