Η προεκπαίδευση κουταβιών είναι ασκήσεις που γίνονται από τα πρώτα στάδια ζωής του σκύλου σας. Εξασκούμε το κουτάβι σε ασκήσεις τακτικής και τρόπου συμπεριφοράς, για να τις εφαρμόσει μεταγενέστερα.

Το βασικότερο μέρος αυτών των ασκήσεων είναι η επαφή και γνωριμία με ανθρώπους, ζώα, αντικείμενα και καταστάσεις, δηλαδή η κοινωνικοποίηση του.

Η προεκπαίδευση του κουταβιού είναι ουσιαστικά η αρχική καθοδήγηση του, πριν το στάδιο της εκπαίδευσης.