Στην εκπαίδευση φύλαξης χώρου (εκπαίδευση σκύλου φύλακα) θα πρέπει καταρχάς να επιλέξουμε αν θα πραγματοποιείται φύλαξη σε οικογενειακό περιβάλλον (πχ σπίτι) ή σε επαγγελματικό χώρο (πχ εργοστάσιο). Διαλέγοντας ποία από τις παραπάνω περιπτώσεις, ενεργοποιούμε στον σκύλο τα ένστικτα προστασίας του χώρου, με τις κατάλληλες θετικές μεθόδους.

Ο οικογενειακός σκύλος φύλακας μαθαίνει σε διαφορετικές συνθήκες εκπαίδευσης, από ένα σκύλο φύλακα εργοστασίου. Θα πρέπει να έχει ένα καλά διαμορφωμένο και σωστά ισορροπημένο χαρακτήρα για να μπορεί να παίζει με τα παιδιά στο σπίτι, να προστατεύει τον χώρο και ταυτόχρονα να είναι κοινωνικός εκτός του χώρου που φυλάει.

Στην σχολή εκπαίδευσης σκύλων Kreta Rex House, σεβόμαστε τη μοναδικότητα του χαρακτήρα του κάθε σκύλου ξεχωριστά κι αυτό μας δίνει την σιγουριά του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος!