Υπάρχουν πολλοί λόγοι και τρόποι που ένας σκύλος ενδέχεται να αποκτήσει δυσκολίες στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους ή άλλα σκυλιά. Μια εκπαίδευση με λανθασμένες μεθόδους, κακή ή λάθος κοινωνικοποίηση.

Με τον σωστό τρόπο και τον κατάλληλο χειρισμό, όλα τα σκυλιά μπορούν να βρίσκονται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Στην Kreta Rex House αναλύουμε και κατανοούμε τον χαρακτήρα του σκύλου σας, εντοπίζοντας τα στοιχεία της συμπεριφοράς του, που μπορεί να σας προκαλούν καθημερινές δυσκολίες. Μέσα από την εκπαίδευση διόρθωσης συμπεριφοράς  αναδιαμορφώνουμε τα «αδύναμα» στοιχεία του σκύλου σας, αναπροσαρμόζοντας τις συνήθειες του και βελτιώνοντας την συμβίωση μαζί σας.