Για κουτάβια από 3,5-4μηνών έως 11-12 μηνών, σε βασικά προγράμματα υπακοής και κοινωνικοποίησης.

Α. Βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σκύλου με τον ιδιοκτήτη του, με την καθοδήγησή του υπεύθυνου εκπαίδευσης της Kreta Rex House, στον χώρο της σχολής μας.

Ο σκύλος εκπαιδεύετε με τον ιδιοκτήτη του, σε βασικές εντολές υπακοής, με την καθοδήγηση και τις συμβουλές των εκπαιδευτών της σχολής μας. Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο κι αναγκαίο, γίνεται επέμβαση του εκπαιδευτή με σκοπό την διόρθωση και την βελτίωση. Μετά το πέρας των μαθημάτων, παρέχονται συμβουλές για περαιτέρω εκπαίδευση του σκύλου, αλλά και μια ακόμα καλύτερη σχέση με τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια του. Εάν ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα, προγραμματίζονται μαθήματα (σε σύντομο χρονικό διάστημα), για την άμεση και σωστή επίλυση τους. Όλα τα μαθήματα γίνονται στους χώρους της Kreta Rex House.

   

Β. Βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σκύλου με τον ιδιοκτήτη του, με εβδομάδα βελτίωσης (με διαμονή στην KRH), με την καθοδήγησή του υπεύθυνου εκπαίδευσης της Kreta Rex House, στον χώρο της σχολής μας.

Ο σκύλος εκπαιδεύετε με τον ιδιοκτήτη του, σε βασικές εντολές υπακοής, με την καθοδήγηση και τις συμβουλές των εκπαιδευτών της σχολής μας. Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο κι αναγκαίο, γίνεται επέμβαση του εκπαιδευτή με σκοπό την διόρθωση και την βελτίωση. Προς το τέλος της εκπαίδευσης, σε χρόνο που θα υποδείξει ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της Kreta Rex House, ο σκύλος παραμένει στους χώρους φιλοξενίας της σχολής για 7 ημέρες, με σκοπό την βελτίωση – τελειοποίηση των ασκήσεων, με καθημερινά μαθήματα καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής του. Μετά το πέρας των μαθημάτων, παρέχονται συμβουλές για περαιτέρω εκπαίδευση του σκύλου, αλλά και μια ακόμα καλύτερη σχέση με τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια του. Εάν ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα (σε σύντομο χρονικό διάστημα), προγραμματίζονται μαθήματα, για την άμεση και σωστή επίλυση τους. Όλα τα μαθήματα γίνονται στους χώρους της Kreta Rex House.   

      

Γ. Πρόγραμμα εκπαίδευσης σκύλου με διαμονή στην  Kreta Rex House, από τον υπεύθυνου εκπαίδευσης της Kreta Rex House.

Ο σκύλος διαμένει στους χώρους φιλοξενίας της σχολής. Έπειτα από την περίοδο προσαρμογής στον χώρο μας, ξεκινάει η εκπαίδευση του, σε βασική υπακοή, κοινωνικοποίηση με άλλα σκυλιά και savoir vivre. Πραγματοποιούνται καθημερινά μαθήματα καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής του. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του ο σκύλος, ξεκινάει η εκπαίδευση του ιδιοκτήτη, μαζί με τον σκύλο του, μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, παρέχονται συμβουλές και καθοδήγηση σε ασκήσεις καθημερινότητας και savoir vivre του σκύλου, που αποκτούν μια καλύτερη σχέση με τον ιδιοκτήτη και την οικογένεια του. Εάν ο ιδιοκτήτης αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα (σε σύντομο χρονικό διάστημα), προγραμματίζονται μαθήματα, για την άμεση και σωστή επίλυση τους. Όλα τα μαθήματα γίνονται στους χώρους της Kreta Rex House.

      

Δ. Έξτρα πακέτο: Εβδομάδα βελτίωσης (με διαμονή)

Ο σκύλος παραμένει στους χώρους φιλοξενίας της σχολής για 7 ημέρες, με σκοπό την βελτίωση – τελειοποίηση των ασκήσεων, με καθημερινά μαθήματα καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής του.

Ε. Εκπαίδευση κατ’ οίκων – σε εξωτερικό χώρο

Υπάρχει η δυνατότητα , ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της KRETA REX HOUSE να επισκεφτεί τον χώρο σας για κατ’ οίκων εκπαίδευση.  


Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις!