Κουτάβια εκτροφή της Kreta Rex House - Γερμανικό Ποιμενικό

Φυλή Γερμανικό Ποιμενικό
Φύλο Αρσενικά & Θηλυκά
Ηλικία 2 μηνών
Επίπεδο Εκπαίδευσης -
Λοιπές Πληροφορίες  με Pedigree
Διαθεσιμότητα ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ


Διάφορες πληροφορίες